Hỗ trợ trực tuyến

My status


091.722.3296
hinh 9 hình 13 hình 12 hinh 3 hinh 6 hinh 5 hinh 4 hinh 8 hinh 11 hình 2 hinh 1 hình 14 hình 15

Dịch vụ

Stt

Loại

công trình

Nhóm

công trình

Dịch vụ chính Dịch vụ liên kết

Thiết kế công trình

Thẩm tra  thiết kế

Cấp phép

xây dựng

Xây dựng
1 Dân dụng Công cộng 2% - 2,5% chi phí xây dựng 0,1% - 0,15% chi phí xây dựng                    - -
Biệt thự 140.000 - 180.000đ/m2 - 20.000đ/m2              

4,5tr - 5,5tr/m2

3,2tr - 3,5tr/m2    (Thô)                      

Nhà phố

80.000đ - 120.000đ/m2

- 20.000đ/m2

4,0tr - 4,5tr/m2

2,8tr - 3,0tr/m2 (Thô)

2 Giải trí Cafe

250.000đ - 300.000đ/m2

(Bao gồm trang trí nội thất)

- -

Liên hệ

Nhà hàng

250.000đ - 300.000đ/m2

(Bao gồm trang trí nội thất)

- - Liên hệ
3 Công nghiệp Nhà xưởng 2% - 2,5% chi phí xây dựng hoặc 40.000đ - 60.000đ/m2 0,1% - 0,15% chi phí xây dựng 16.000đ/m2 Liên hệ

 

CTY CP ĐT XD VÀ TM SÀI GÒN THỦ THIÊM © 2024 | Cài đặt bởi:    Website500K.com | Thiết kế website | Làm web